23.01.2020 Perşembe

İnsan Kaynakları

insan

Ne Mutlu Pompa çalışanlarında aşağıdaki yetkinlikleri arar

 • Takım Çalışması
 • İletişim
 • İşbirliği Geliştirme
 • Sonuç Odaklılık
 • Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
 • Farklılıklara Uyum ve Yönetme
 • Müşteri Duyarlılığı

Seçme Yerleştirme Süreci


İnsan Kaynakları Birimi, birimler tarafından bildirilen personel taleplerinin karşılanması için veri kaynaklarını değerlendirerek (kariyer - iş kur - gazete vb) uygun görülen adayları görüşmeye davet eder. Adaylara kişilik envanteri uygulanır. Sonuçlar değerlendirildikten sonra ilgili birim ve İnsan Kaynakları Birimi tarafı

 

 

Eğitim ve Geliştirme


İşe alınan tüm çalışanlar, kapsamlı bir oryantasyon programı sonrasında yeni görevlerine başlarlar. Organizasyonun her seviyesindeki çalışanlara organizasyonel gereksinimler, şirket hedefleri, bireysel hedefler ve çalışanın kişisel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.

 

 

 

 

İnsan Kaynakları Politikası


Ne Mutlu Pompa İnsan Kaynakları olarak temel amacımız, insan gücüne verdiğimiz önem ile organizasyonumuzun bütün kadrolarında, bankacılık ve finans sektöründe çalışmayı meslek edinen, yetenekli, "farklı beklentilere farklı çözümler" anlayışı ile empati ve iletişim kurmayı bilen personeli istihdam etmek ve personelimizin yetenekleri ve becerileri ölçüsünde gelişmesine katkıda bulunacak kaynakları sunmaktır.

 

 

 

 

Buna paralel olarak İnsan Kaynakları politikamızın temel esasları şunlardır:

 

 

 

 • Personelin nitelik ve nicelik bakımından planlamasını yapmak, işe ve kültürümüze uygun personelin istihdamını gerçekleştirmek
 • Personelin verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmak
 • Etkin bir eğitim planı ve programı ile tüm personele kişisel gelişim (kariyer yapma) imkanı sağlamak
 • Her kademedeki personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak Personelin maddi ve manevi haklarını korumak ve geliştirmek
 • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalışma isteklerini geliştirici bir iş ortamı meydana getirmek ve beşeri ilişkilerin geliştirilmesine çaba göstermek
 • Açık iletişim ortamı sağlamak Kariyer planlamasında herkese eşit ölçüde fırsat olanakları sağlayarak çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek.